Willebrord de Winter is in Rotterdam geboren op 14 oktober 1941, als jongste zoon in een groot boekhoudergezin. Tijdens de opvoeding was er weinig ruimte voor kunstzinnige vorming, zeker ook door de strenge geloofsopvatting van zijn vader die van huis uit Calvinist was. Kunstenaar  worden was onbespreekbaar. De studie voor kunstschilder werd dan ook pas laat gestart. Na een opleiding voor onderwijzer en een vierjarige aanstelling als leraar in het basisonderwijs, gaat hij in 1967 (Willebrord is  reeds 25 jaar) naar de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Na zijn diplomering in 1971 (hij slaat het gehele tweede studiejaar over) werkt hij als tekenleraar aan de Pedagogische  

Willebrord De Winter
Haagweg 56
5995 AB Kessel (lb)
Telefoon: +31(0)77 4621803
E-mail: willebrorddewinter@hetnet.nl